Eden izmed ciljev vsakega podjetja je sproščen, zaupljiv ter pozitiven odnos v kolektivu. To je pravo gonilno kolo. Prijateljstvo na delovnem mestu pa spodbuja neprecenljivo voljo do dela.

Največja vrednost v podjetju je ravno pripadnost le-temu in odnosi, ki vladajo v njem. Ustvarjanje dobrih odnosov med sodelavci je način vodenja, ki vzpostavlja predpogoje, v katerih lahko ljudje uspešno izvajajo zastavljene naloge in dosegajo cilje organizacij. Ljudi se namreč, za razliko od stvari, ki se premikajo s silo, usmerja z odnosi, ki pa jih je potrebno negovati. Neformalno druženje v naravi zagotovo veliko pripomore k temu.

Aktivnosti Zimskega in Poletnega parka Krvavec omogočajo zabavno druženje v naravi, hkrati pa na sproščen način krepijo skupinski duh, spodbujajo timsko delo, izboljšujejo neformalno komuniciranje v skupini in dvigujejo zaupanje med člani skupine.
Posamezniki ali skupina samostojno izbirajo aktivnosti ter nivo zahtevnosti v parku, na posameznih aktivnostih pa so vedno prisotni tudi inštruktorji, ki skrbijo za varnost ter pravilno uporabo rekvizitov.